• +90 262 349 37 00
  • info@hstr-oto.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Faal halde olduğumuz iş kollarında;

Tüm çalışanlarımız ve kuruluşumuzda bulunan diğer bireylere “ÖNCE İNSAN” felsefesi ile yaklaşmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek ve yapacağımız risk analizleri ile gerekli tedbirleri alıp OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ mizi sürekli iyileştirmek,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yönetmeliklere ve mevzuata uymak,

Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek Meslek hastalığı ve İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak,

Sürekli gelişme prensibi ve ödül öneri sistemimizle Meslek Hastalığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda sürekli iyileştirme sağlamak,

Yeni ürün, makina, tesis ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerinin projelendirme aşamasında değerlendirmek,

Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı eğitmeyi ve sürekli bilgilendirmek,

Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını, ziyaretçi ve taşeron çalışanlarını tehlikeye atacak her türlü durum, hareket ve olayda, işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermek,

Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak;İSG Politikamızdır.

Bu doğrultuda HWASEUNG TR olarak İSG hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız/tedarikçilerimiz arasında yaygınlaştıracağımızı, sağlık bozulmalarının ve yaralanmaların önlenmesi, İSG Yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi bu amaçla da diğer gereklilikler olan yürürlükteki müşteri gereklilikleri, İSG mevzuatları, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi yönünde uyum içinde çalışacağımızı taahhüt ederiz.