Çevre Politikamız ve Amaçlarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faal halde olduğumuz iş kollarında HWASEUNG TR (HSTR); doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

Çevre ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek ve yapacağımız çevre boyutları ve etkileri analizleri ile gerekli tedbirleri alıp ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ mizi sürekli iyileştirmek,

Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, standart, mevcut kanun ve yönetmeliklere uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmeyi taahhüdü eder.

Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.

Tüm çalışanlarına ve taşeronlarına/tedarikçilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.

Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.

Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder

Doğal kaynakların tüketimlerini azaltan metotları kullanır.

Tekrar kullanım ve geri dönüş/değerlendirme proseslerine ağırlık verir.

Bu doğrultuda HWASEUNG TR olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız/tedarikçilerimiz arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.

ÇEVRE AMAÇLARIMIZ

HWASEUNG TR olarak çevre hedeflerimiz aşağıda çıkarılmıştır;

Kauçuk hurda miktarını azaltmak. (Ana faaliyet alanı olan kağuçuğun üretim aşamalarında çıkan hurda miktarı ile yurt dışından direk gelen kontrolü yapılan parçaların hatalar nedeniyle hurdaya atılması nedeniyle çıkan atığı azaltmak. )

Elektrik tüketiminin azaltılması.

Su tüketiminin azaltılması,

Atık pillerin toplanması. (Çalışanlarımızın evlerinde ve sosyal yaşam alanlarında atık pil, kartuş vb. olduğunda firmaya getirilip, fabrikadaki atık pil kutularına atmalarının sağlanması, böylelikle işyeri dışında da atık toplama etkinliğine sosyal katılım sağlanması),

Kontamine atık miktarının azaltılması,

Kontamine ambalaj miktarının azaltılması,

Karton ve plastik atık miktarının azaltılması.

Scroll to Top